ΦΕΚ 181/Δ/10.05.2018

  • 15 Μαΐου 2018

Απόφ. 1224/25273

Επικύρωση οριογραμμών του τμήματος υδατορέματος "Κατσαμπαδιανού (Σπηλιώτη) από Χ.Θ. 2+501 έως Χ.Θ. 3+142 και ρέματος Φορτέτσας από Εθνική Οδό έως Χ.Θ. 4+118" του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.(1)

Επιστροφή