ΦΕΚ 1691/Β/15.05.2018

  • 15 Μαΐου 2018

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2141/Α325

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3371/Α325/ 22.10.2015 (Β΄ 2319) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (1)

Επιστροφή