ΦΕΚ 1688/Β/15.05.2018

  • 15 Μαΐου 2018

Απόφ. 3885

Δεύτερη τροποποίηση της απόφασης περί καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. (2)

Επιστροφή