ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/11.05.2018

  • 15 Μαΐου 2018

Απόφ. 2758

Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο. Τ. 72 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (2)

Επιστροφή