ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15 Μαΐου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/189859/135073/4160/1793

Κήρυξη και οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου υδραγωγείου και του περιβάλλοντος χώρου, Δ.Ε. Γλυκών Νερών, Δήμου Παιανίας, Περιφέρειας Αττικής.(3)

Επιστροφή