ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15 Μαΐου 2018

Απόφ. 39853/877

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 64. (4)

Επιστροφή