ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15 Μαΐου 2018

Απόφ. 144705/573

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο Σχολείου του Ο.Τ. 2212Α μεταξύ των οδών Κιουπτσίδου Γεωργίου, ανώνυμου πεζοδρόμου, Καρολίδου Παύλου και Χαλδίας του Δήμου Καλαμαριάς.» (4)

Επιστροφή