ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15 Μαΐου 2018

Απόφ. 885

Έγκριση παρέκκλισης ως προς την μείωση απόστασης γραμμής δόμησης από τον άξονα πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα, της με αρ. 4 Ε.Ο Μπαλέ -Σελιά προς Χώρα Σφακιών εντός οικισμού Σελλιά Δήμου Αγ. Βασιλείου.(3)

Επιστροφή