ΦΕΚ 1661/Β/11.05.2018

  • 11 Μαΐου 2018

Απόφ. 37419/13479

Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. (1)

Επιστροφή