ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 14 Μαΐου 2018

Απόφ. ΓΓΔΠ 0007155 ΕΞ 2018

Έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης του ακινήτου «Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (IBC) - Golden Hall» στο Μαρούσι Αττικής.(1)

Επιστροφή