ΦΕΚ 180/Δ/09.05.2018

  • 10 Μαΐου 2018

Απόφ. 497

Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού στην περιοχή «Ανατολική Τριόπετρα-Σακτουριανή Πλαγιά- Άγιος Παύλος», της ΤΚ Σακτουρίων, Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης. (1)

Επιστροφή