ΦΕΚ 155/Δ/19.04.2018

  • 23 Απριλίου 2018

Απόφ. 24017/668

Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας,έκτασης συνολικού εμβαδού 17.784,080 στρ., ιδιοκτησίας Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων, στις θέσεις «Πιτσινάδες-Μυλοπόταμος-Αραιοί-Πιτσινιάνικα-Καλοκαιρινές- Μυρτίδια» νήσου Κυθήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή