ΦΕΚ 71/Α/23.04.2018

  • 23 Απριλίου 2018

Απόφ. Πράξη 6 της 20-4-2018

Τροποποίηση της 48/11-12-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής» (Α’ 172).(1)

Επιστροφή