ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23 Απριλίου 2018

Απόφ. -

Αναγκαστική Απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης 10.668,12 τ.μ., υπέρ του δημοσίου για την εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού επί του ρέματος «Αγναντίτη» της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με φορέα της δραστηριότητας την ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΩΤΟΥ.(1)

Επιστροφή