ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23 Απριλίου 2018

Απόφ. 144807(575)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ353 της περιοχής επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς σε συμμόρφωση της αριθμ. 1676/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή