ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23 Απριλίου 2018

Απόφ. 18951

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Καμπί» του Δήμου Κέας, νήσου Κέας N. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Κυριαζή Αντωνίου του Κοσμά - Αρχιμήδη.(1)

Επιστροφή