ΦΕΚ 1385/Β/25.04.2018

  • 26 Απριλίου 2018

Απόφ. 772

Ορισμός του Δήμου Γρεβενών ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΓΡΕΒΕΝΑ 2020».(2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρει- ας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Επιστροφή