ΦΕΚ 1385/Β/25.04.2018

  • 26 Απριλίου 2018

Απόφ. 770

Ορισμός του Δήμου Εορδαίας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/ Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Εδώ ζούμε ... Καλύτερα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.(1)

Επιστροφή