ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/12.04.2018

  • 13 Απριλίου 2018

Απόφ. 277070/4712/2017

Τροποποίηση Ρ.Σ. Μεσσήνης σε τμήμα του Ο.Τ. 120 ως προς την αλλαγή χρήσης σε δημοτικό χώρο εμπορικών καταστημάτων και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.(4)

Επιστροφή