ΦΕΚ 68/ΑΑΠ/13.04.2018

  • 16 Απριλίου 2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/1859

1) Χαρακτηρισμός νέου (υπό μελέτη) οδικού τμήματος (ΟΑ΄) που θα συνδέσει την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών (Ε.Π.Π.) στη θέση του ανισόπεδου κόμβου Κ7 (Α/Κ Κ7) με την Ε.Ο. 33 (παλαιά και νέα χάραξη της) στην περιοχή Λαμπραίικα, μήκους 1,2 χλμ. περίπου και συμπληρωματικά αυτής και υφιστάμενου οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο του Α/Κ Κ7 της (Ε.Π.Π.) του αυτοκινητόδρομου “Α5. Αυτοκινητόδρομος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ” έως και την χιλιομετρική θέση αρχής μελέτης της νέας οδού προ του κόμβου ΚΔ (συμβολή: νέα αρτηρία – οδός Ηλείας) (ΑΑ΄), ως τμήματος του Tριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου, 2) Απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών για ανέγερση κτιρίων και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στη ζώνη διέλευσης της οδού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 (Α΄169) καθώς και της τροποποίησης του με το π.δ. 221/1999 (Α΄188).(1)

Επιστροφή