ΦΕΚ 1319/Β/17.04.2018

  • 17 Απριλίου 2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1068

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. (1)

Επιστροφή