ΦΕΚ 1321/Β/18.04.2018

  • 18 Απριλίου 2018

Απόφ. 1123/720

Τροποποίηση και αντικατάσταση του Κανονισμού λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας τής Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.(3)

Επιστροφή