ΦΕΚ 154/Δ/18.04.2018

  • 20 Απριλίου 2018

Απόφ. 55524

Καθορισμός Οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην θέση «Μαραθιά» της Τ.Κ. Πέρα Μελάνων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας (μπροστά και εκατέρωθεν ιδιοκτησίας Ψαρρολόγου).(2)

Επιστροφή