ΦΕΚ 68/Α/19.04.2018

  • 20 Απριλίου 2018

Απόφ. Φ. 0544/Μ.6971/ΑΣ 2573

Έγκριση Πρωτοκόλλου Μικτής Επιτροπής Οδικών μεταφορών μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Αλβανίας.(1)

Επιστροφή