ΦΕΚ 1576/Β/08.05.2018

  • 09 Μαΐου 2018

Απόφ. 16410 Φ.700.6

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών».(1)

Επιστροφή