ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 02 Μαΐου 2018

Απόφ. 45440/998

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ 543 στην περιοχή Ζευγάρια Δήμου Ιωαννιτών.(2)

Επιστροφή