ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 02 Μαΐου 2018

Απόφ. 45434/997

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασπότοπου στο ΟΤ262 και του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο ΟΤ 94Α.(3)

Επιστροφή