ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 02 Μαΐου 2018

Απόφ. 22000/5.36.β4

Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Αγ. Ιωάννης Κάσπακα», Δ.Ε. Μύρινας, Δήμου Λήμνου, που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011.(1)

Επιστροφή