ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 02 Μαΐου 2018

Απόφ. 2320

Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 317 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου.(2)

Επιστροφή