ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 02 Μαΐου 2018

Απόφ. 70181

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 54 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής για το χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. ως Βρεφονηπιακού Σταθμού.(1)

Επιστροφή