ΦΕΚ 167/Δ/26.04.2018

  • 30 Απριλίου 2018

Απόφ. 3929/37755

Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας για πρώτη φορά α. στην έκταση ανάμεσα στους καθορισμούς αιγιαλού που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ 105 Δ΄/2007 και ΦΕΚ 167 Δ΄/1970 και β. στην έκταση ανάμεσα στους καθορισμούς αιγιαλού που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ 193 Δ΄/1978 και ΦΕΚ 203 Δ΄/1978 και επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στις εκτάσεις που έχουν καθορισθεί και δημοσιευθεί στα ΦΕΚ 167 Δ΄/1970, ΦΕΚ 193 Δ΄/1978 και ΦΕΚ 203 Δ΄/1978, στη θέση «Αμπελώνας Μαγούλας» του Δήμου Ερέτριας, Π.Ε. Ευβοίας.(1)

Επιστροφή