ΦΕΚ 163/Δ/26.04.2018

  • 30 Απριλίου 2018

Απόφ. 84993/19937

Ακύρωση απόφασης καθορισμού λατομικών περιοχών στις θέσεις ¨Κοτρωνιά¨ και ¨Προσήλια¨ στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Πολιανής της Δ.Ε. Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας.(4)

Επιστροφή