ΦΕΚ 162/Δ/26.04.2018

  • 30 Απριλίου 2018

Απόφ. 19997

Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Όρμος Γλυκόριζας» Μαστιχαρίου - Αντιμάχειας έμπροσθεν των K.M. 322 Γαιών Αντιμάχειας του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή