ΦΕΚ 1463/Β/27.04.2018

  • 30 Απριλίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ19Β/27203/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αλιευτικού καταφύγιου στη θέση Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού».(3)

Επιστροφή