ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27 Απριλίου 2018

Απόφ. 21551

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Αζολίμνου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή