ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27 Απριλίου 2018

Απόφ. 39970/881

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 33.(2)

Επιστροφή