ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27 Απριλίου 2018

Απόφ. 58172/933

Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών με εκ νέου επιβολή τμήματος προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου πλατείας και προβλεπόμενης ανωνύμου οδού, μεταξύ των οδών Ισαίου και Κομνηνών, στο Ο.Τ. 1165 στην περιοχή Ζαρουχλέϊκα, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.(1)

Επιστροφή