ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27 Απριλίου 2018

Απόφ. 157737(640)

Καθορισμός όρων δόμησης για το χώρο Ιερού Ναού στο νότιο τμήμα του Ο.Τ. 718 μεταξύ των οδών Κλεάνθους, Α' παρ. Ήρας και Ήρας στην Πολεοδομική Ενότητα Καπνικού Σταθμού Επκταση Κατερίνης Δήμου Κατερίνης.(3)

Επιστροφή