ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27 Απριλίου 2018

Απόφ. 18955

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Χώρας Άνδρου στη θέση «Μπαξέδες» περιοχή Ανεμόμυλοι Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή