ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27 Απριλίου 2018

Απόφ. 18954

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιοτάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΑΝΤΙΓΕΝΝΗ» της Τοπικής Κοινότητας Καρδιανής Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Φίλιππου Μαραβέλια και Μαριγώς Ματθαιάσου.(1)

Επιστροφή