ΦΕΚ 1514/Β/03.05.2018

  • 03 Μαΐου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/195226/7816/992/195

Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49).(2)

Επιστροφή