ΦΕΚ 1398/Β/25.04.2018

  • 26 Απριλίου 2018

Απόφ. 60570

Έγκριση της αριθμ. 229/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. (1)

Επιστροφή