ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 26 Απριλίου 2018

Απόφ. -

Ανανέωση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 της απόφασης ΔΜΕΟ/ οικ/1538/07-04-2014 περί απαγόρευσης οικοδομικών αδειών εντός της ζώνης διέλευσης της οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο (μεσογειακή χάραξη).(2)

Επιστροφή