ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 26 Απριλίου 2018

Απόφ. ΔΟΥ/ο/1999

Ανανέωση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 της απόφασης ΔΜΕΟ/ οικ/673/14-2-2014 περί απαγόρευσης οικοδομικών αδειών εντός της ζώνης διέλευσης του οδικού άξονα Παχειά Άμμος - Ιεράπετρα του έργου με τίτλο: «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα -Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Άμμος, τμήμα: Παχειά Άμμος - Ιεράπετρα».(3)

Επιστροφή