ΦΕΚ 1405/Β/25.04.2018

  • 26 Απριλίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/19987/381

Καθορισμός προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 5 του νόμου 4315/14 (ΦΕΚ 269Α/14).(6)

Επιστροφή