ΦΕΚ 137/Δ/23.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 3042

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων δύο υδατορεμάτων και της συμβολής τους, που διέρχονται τη λατομική έκταση 33794 τ.μ. της εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. στη θέση «Σορνιάλκι» Τ.Κ. Βώλακα Δήμου Νευροκοπίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.(1)

Επιστροφή