ΦΕΚ 136/Δ/23.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 14573

Επανακαθορισμός της παραλίας στην περιοχή «Ευριακή - Πέραμα», Δ.Ε. Γέρας, Δήμου Λέσβου.(1)

Επιστροφή