ΦΕΚ 135/Δ/23.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 14586

Επανακαθορισμός των ορίων παραλίας στην περιοχή του οικισμού «Σκάλα Ερεσού», Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.(1)

Επιστροφή