ΦΕΚ 132/Δ/22.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 35597

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή «ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ» του Δήμου Πατρέων Ν. Αχαίας από οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως Παπαφλέσσα ως προς τις οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας.(1)

Επιστροφή