ΦΕΚ 130/Δ/22.03.2018

  • 27 Μαρτίου 2018

Απόφ. 25802

Καθορισμός ορίων Όχθης Παρόχθιας ζώνης και Παλαιάς Όχθης στη θέση Κάτω Μυρτιά Δ.Κ. Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου Ν. Αιτωλ/νίας.(1)

Επιστροφή